Lac Du Der

Een solo-tripje naar het overwinteringsgebied van de kraanvogel 200 km ten oosten van Parijs.